angle-left

ブログ

Key Wic Free Epson tại Đầm Dơi

Hỗ trợ cài đặt và sử dụng key Wic miễn phí Epson tại Đầm Dơi-Cà Mau, sửa máy in Epson không in được, nhấp nháy đèn mực và đèn giấy, báo lỗi Service Required: A printer's ink pad at the end of its service life Please contact Epson Support, hộp mực hết hạn - liên hệ hỗ trợ Epson...

- Hỗ trợ cài đặt và sử dụng key dùng thử phần mềm Wicreset ở Đầm Dơi-Cà Mau: Ngọc Chánh, Nguyễn Huân, Quách Phẩm, Quách Phẩm Bắc, Tạ An Khương, Tạ An Khương Đông, Tạ An Khương Nam, Tân Dân, Tân Duyệt, Tân Đức, Tân Thuận, Tân Tiến, Tân Trung, Thanh Tùng, Trần Phán

lỗi service required

Serial Key Wicreset Miễn Phí

– Download WIC Reset Utility cho Windows:
– Download WIC Reset Utility cho MAC OS:
- Wicreset Utility là một phần mềm chuyên dùng để reset mực thải máy in, hay còn gọi là reset Waste Ink Pad Counter, Reset Waste Ink Tank Box...
- Phần mềm này dùng key bản quyền để reset mực thải, tuy nhiên nếu máy in của bạn lần đầu tiên bị lỗi mực thải thì hoàn toàn có thể sử dụng Key Wicreset Free :

- Waste Ink Pad Counters overflow
– Service Required : A printer’s ink pad at the end of its service life Please contact Epson Support.
- Key Wicreset miễn phí là: trial , hoặc TRIAL

Hỗ trợ cài đặt Key Wic miễn phí tại Đầm Dơi-Cà Mau

Mobile/ Zalo: 0915.589.236 - 0965.806.235
Nhóm Zalo: Hỗ Trợ Reset Máy In
Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Skype: nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien

Các dòng máy in được Wicreset hỗ trợ dùng key miễn phí

Hỗ trợ key miễn phí dòng máy in Epson SureColor

Epson SC-P400, Epson SC-P408, Epson SC-P600, Epson SC-P607, Epson SC-P608, Epson SC-PX7VII, Epson SC-PX5VII, Epson SC-P407.

Hỗ trợ key miễn phí dòng máy in Epson Expression EcoTank

Epson ET-1110, Epson ET-2650, Epson ET-4500, Epson ET-2750, Epson ET-2500, Epson ET-2550, Epson ET-3600, Epson ET-2710, Epson ET-2600, Epson ET-2700, Epson ET-2720, Epson ET-2760, Epson ET-4550, Epson ET-4700, Epson ET-14000, Epson ET-M2120, Epson ET-2610.

Hỗ trợ key miễn phí dòng máy in Epson WorkForce

Epson WF-620, Epson WF-625, Epson WF-845, Epson WF-520, Epson WF-525, Epson WF-40, Epson WF-320, Epson WF-325, Epson WF-840, Epson WF-435, Epson WF-30, Epson WF-60, Epson WF-545, Epson WF-1100, Epson WF-310, Epson WF-500, Epson WF-600, Epson WF-610, Epson WF-615, Epson WF-630, Epson WF-635, Epson WF-645, Epson WF-ST-2000, Epson WF-2010, Epson WF-2011, Epson WF-2018, Epson WF-7521, Epson WF-7520, Epson WF-2630, Epson WF-2631, Epson WF-2635, Epson WF-7011, Epson WF-2540, Epson WF-2541, Epson WF-2548, Epson WF-7015, Epson WF-2510, Epson WF-2511, Epson WF-2518, Epson WF-2520, Epson WF-2521, Epson WF-2528, Epson WF-2530, Epson WF-2531, Epson WF-2538, Epson WF-2650, Epson WF-2651, Epson WF-2655, Epson WF-2660, Epson WF-2661, Epson WF-2665, Epson WF-2750, Epson WF-2751, Epson WF-2755, Epson WF-2760, Epson WF-2761, Epson WF-2765, Epson WF-3720, Epson WF-3723, Epson WF-3725, Epson WF-3730, Epson WF-3733, Epson WF-3735, Epson WF-7010, Epson WF-7012, Epson WF-7018, Epson WF-7510, Epson WF-7511, Epson WF-7515, Epson WF-7525, Epson WF-M1030, Epson WF-M1560.

Hỗ trợ key miễn phí dòng máy in Epson Expression Premium XP

Epson XP-620, Epson XP-621, Epson XP-625, Epson XP-322, Epson XP-323, Epson XP-325, Epson XP-211, Epson XP-214, Epson XP-216, Epson XP-510, Epson XP-2100, Epson XP-100, Epson XP-810, Epson XP-352, Epson XP-355, Epson XP-412, Epson XP-413, Epson XP-415, Epson XP-416, Epson XP-55, Epson XP-205, Epson XP-207, Epson XP-30, Epson XP-33, Epson XP-243, Epson XP-245, Epson XP-247, Epson XP-410, Epson XP-411, Epson XP-630, Epson XP-631, Epson XP-635, Epson XP-300, Epson XP-301, Epson XP-310, Epson XP-311, Epson XP-960, Epson XP-720, Epson XP-721, Epson XP-230, Epson XP-231, Epson XP-2101, Epson XP-710, Epson XP-340, Epson XP-344, Epson XP-440, Epson XP-441, Epson XP-446, Epson XP-850, Epson XP-312, Epson XP-313, Epson XP-315, Epson XP-316, Epson XP-202, Epson XP-203, Epson XP-206, Epson XP-900, Epson XP-520, Epson XP-400, Epson XP-401, Epson XP-220, Epson XP-221, Epson XP-235, Epson XP-540, Epson XP-215, Epson XP-217, Epson XP-2105, Epson XP-302, Epson XP-303, Epson XP-305, Epson XP-306, Epson XP-610, Epson XP-611, Epson XP-615, Epson XP-760, Epson XP-332, Epson XP-333, Epson XP-335, Epson XP-950, Epson XP-860, Epson XP-600, Epson XP-601, Epson XP-605, Epson XP-200, Epson XP-240, Epson XP-241, Epson XP-242, Epson XP-102, Epson XP-103, Epson XP-201, Epson XP-204, Epson XP-208, Epson XP-210, Epson XP-212, Epson XP-213, Epson XP-225, Epson XP-320, Epson XP-324, Epson XP-330, Epson XP-334, Epson XP-342, Epson XP-343, Epson XP-345, Epson XP-402, Epson XP-403, Epson XP-405, Epson XP-406, Epson XP-420, Epson XP-421, Epson XP-424, Epson XP-422, Epson XP-423, Epson XP-425, Epson XP-430, Epson XP-431, Epson XP-434, Epson XP-432, Epson XP-433, Epson XP-435, Epson XP-442, Epson XP-443, Epson XP-445, Epson XP-255, Epson XP-257, Epson XP-452, Epson XP-455, Epson XP-530, Epson XP-640, Epson XP-641, Epson XP-645, Epson XP-700, Epson XP-701, Epson XP-702, Epson XP-800, Epson XP-801, Epson XP-802, Epson XP-820, Epson XP-821, Epson XP-750, Epson XP-830, Epson XP-7100

Hỗ trợ key miễn phí dòng máy in Epson L

Epson L362, Epson L1119, Epson L475, Epson L365, Epson L565, Epson L375, Epson L3116, Epson L3117, Epson L485, Epson L300, Epson L301, Epson L566, Epson L210, Epson L211, Epson L3156, Epson L3158, Epson L350, Epson L351, Epson L3108, Epson L3109, Epson L200, Epson L312, Epson L3104, Epson L3105, Epson L405, Epson L110, Epson L111, Epson L3152, Epson L3153, Epson L3110, Epson L3111, Epson L1300, Epson L655, Epson L656, Epson L220, Epson L1110, Epson L495, Epson L222, Epson L385, Epson L455, Epson L3150, Epson L3151, Epson L366, Epson L396, Epson L555, Epson L556, Epson L850, Epson L3161, Epson L3163, Epson L100, Epson L800, Epson L310, Epson L805, Epson L810, Epson L120, Epson L130, Epson L132, Epson L355, Epson L360, Epson L364, Epson L380, Epson L382, Epson L386, Epson L395, Epson L456, Epson L486, Epson L550, Epson L551, Epson L575, Epson L605, Epson L606, Epson L1118, Epson L1800, Epson L3050, Epson L3060, Epson L3070, Epson L3100, Epson L3101, Epson L3106, Epson L3107, Epson L3114, Epson L3115, Epson L3118, Epson L3119, Epson L3160, Epson L3166, Epson L3168, Epson L4150, Epson L4156, Epson L4158, Epson L4160, Epson L4167, Epson L4168, Epson L5190, Epson L5198

Hỗ trợ key miễn phí dòng máy in Epson PX

Epson PX-049A, Epson PX-501A, Epson PX-503A, Epson PX-601F, Epson PX-602F, Epson PX-673F, Epson PX-045A, Epson PX-047A, Epson PX-405A, Epson PX-535F, Epson PX-1700F, Epson PX-K100, Epson PX-K150, Epson PX-M680F, Epson PX-M650F, Epson PX-5600, Epson PX-FA700, Epson PX-1200, Epson PX-502A, Epson PX-434A, Epson PX-436A, Epson PX-105, Epson PX-048A, Epson PX-437A, Epson PX-5500, Epson PX-830FWD, Epson PX-800FW, Epson PX-730WD, Epson PX-720WD, Epson PX-660, Epson PX-700W, Epson PX-650, Epson PX-659, Epson PX-710W, Epson PX-810FW, Epson PX-435A, Epson PX-046A, Epson PX-201, Epson PX-203, Epson PX-101, Epson PX-404A, Epson PX-1600F, Epson PX-1001, Epson PX-5V, Epson PX-G5100, Epson PX-A720, Epson PX-505F, Epson PX-675F, Epson PX-1004, Epson PX-V700, Epson PX-V780, Epson PX-7V, Epson PX-V630, Epson PX-V500, Epson PX-V600, Epson PX-A640, Epson PX-M650A, Epson PX-504A, Epson PX-204, Epson PX-G5300, Epson PX-820FWD, Epson PX-G5000, Epson PX-A740, Epson PX-603F.

Hỗ trợ key miễn phí dòng máy in Epson Stylus Photo SP

Epson SP-825, Epson SP-820U, Epson SP-830U, Epson SP-785, Epson SP-890, Epson SP-895, Epson SP-900, Epson SP-915, Epson SP-935, Epson SP-925, Epson SP-950, Epson SP-960, Epson SP-1280, Epson SP-1290, Epson SP-2100, Epson SP-2200, Epson SP-1390, Epson SP-1400, Epson SP-1410, Epson SP-1430, Epson SP-1500W.

Hỗ trợ key miễn phí dòng máy in Epson Artisan, EP, PM, TX, SX, RX, NX, DX

Epson Artisan 800, Epson Artisan 837, Epson Artisan 710, Epson Artisan 700, Epson Artisan 720, Epson Artisan 50, Epson Artisan 1430, Epson Artisan 810, Epson Artisan 725, Epson Artisan 835, Epson Artisan 730, Epson Artisan 830, Epson EP-978A3, Epson EP-905A, Epson EP-804A, Epson EP-902F, Epson EP-10VA, Epson EP-808A, Epson EP-803A, Epson EP-306, Epson EP-801A, Epson EP-708A, Epson EP-4004, Epson EP-777A, Epson EP-706A, Epson EP-807A, Epson EP-977A3, Epson EP-705A, Epson EP-906F, Epson EP-709A, Epson EP-806A, Epson EP-805A, Epson EP-906A, Epson EP-802A, Epson EP-M570T, Epson EP-301, Epson EP-302, Epson EP-903F, Epson EP-702A, Epson EP-703A, Epson EP-707A, Epson EP-775A, Epson EP-776A, Epson EP-901A, Epson EP-901F, Epson EP-902A, Epson EP-903A, Epson EP-904A, Epson EP-904F, Epson EP-905F, Epson EP-907A, Epson EP-907F, Epson EP-976A3, Epson EP-979A3, Epson TX121, Epson TX200, Epson TX205, Epson TX209, Epson TX133, Epson TX135, Epson TX110, Epson TX420W, Epson TX235, Epson TX135, Epson TX103, Epson TX830FWD, Epson TX320F, Epson TX117, Epson TX119, Epson TX130, Epson TX700W, Epson TX400, Epson TX405, Epson TX409, Epson TX525FW, Epson TX560WD, Epson TX550, Epson TX610FW, Epson TX600FW, Epson TX115, Epson TX102, Epson TX650, Epson TX659, Epson TX325F, Epson TX720WD, Epson TX235W, Epson TX210, Epson TX215, Epson TX219, Epson TX220, Epson TX230, Epson TX300F, Epson TX410, Epson TX415, Epson TX419, Epson TX113, Epson TX430W, Epson TX435W, Epson TX510FN, Epson TX515FN, Epson TX620FWD, Epson TX710W, Epson TX730WD, Epson TX800FW, Epson TX810FW, Epson TX820FWD, Epson TX100, Epson TX101, Epson TX104, Epson TX105, Epson TX106, Epson TX109, Epson TX111, Epson TX112, Epson TX114, Epson TX120, Epson TX120, Epson TX125, Epson TX130, Epson PM-215, Epson PM-210, Epson PM-280, Epson PM-250, Epson PM-240, Epson PM-100, Epson PM-200, Epson PM-225, Epson PM-235, Epson PM-245, Epson PM-260, Epson PM-290, Epson PM-270, Epson PM-310, Epson PM-400, Epson PM-A950, Epson PM-300, Epson PM-3500C, Epson PM-3700C, Epson PM-4000PX, Epson PM-G4500, Epson PM-A900, Epson PM-G860, Epson PM-A820, Epson PM-T990, Epson PM-G800, Epson PM-G820, Epson PM-G850, Epson PM-D770, Epson PM-D800, Epson PM-D870, Epson PM-A840, Epson PM-A840S, Epson PM-A870, Epson PM-A890, Epson PM-A940, Epson PM-A920, Epson PM-A970, Epson PM-T960, Epson SX620FW, Epson SX600FW, Epson SX110, Epson SX115, Epson SX430W, Epson SX435W, Epson SX200, Epson SX205, Epson SX209, Epson SX235W, Epson SX117, Epson SX119, Epson SX125, Epson SX230, Epson SX209, Epson SX210, Epson SX215, Epson SX219, Epson SX218, Epson SX400, Epson SX405, Epson SX409, Epson SX410, Epson SX415, Epson SX419, Epson SX420W, Epson SX425W, Epson SX440W, Epson SX535WD, Epson SX510, Epson SX515, Epson SX525WD, Epson SX610FW, Epson SX130, Epson SX100, Epson SX105, Epson RX630, Epson RX560, Epson RX565, Epson RX420, Epson RX425, Epson RX530, Epson RX700, Epson RX620, Epson RX500, Epson RX610, Epson RX615, Epson RX430, Epson RX510, Epson RX520, Epson RX580, Epson RX585, Epson RX590, Epson RX595, Epson RX600, Epson RX640, Epson RX650, Epson RX680, Epson RX685, Epson RX690, Epson NX120, Epson NX130, Epson NX200, Epson NX205, Epson NX130, Epson NX400, Epson NX405, Epson NX409, Epson NX220, Epson NX430, Epson NX510, Epson NX515, Epson NX620, Epson NX625, Epson NX100, Epson NX105, Epson NX110, Epson NX115, Epson NX210, Epson NX215, Epson NX219, Epson NX230, Epson NX300, Epson NX410, Epson NX415, Epson NX419, Epson NX420, Epson NX330, Epson NX530, Epson NX635, Epson NXNX125, Epson NX127, Epson DX5000, Epson DX5050, Epson DX3800, Epson DX3850, Epson DX4000, Epson DX4050, Epson DX4200, Epson DX4250, Epson DX4800, Epson DX4850, Epson DX6000, Epson DX6050, Epson DX7400, Epson DX7450, Epson DX8400, Epson DX8450, Epson DX9400, Epson DX9450

Hỗ trợ key miễn phí dòng máy in Epson khác

Epson Stylus Color 860, Epson Stylus Color 1160, Epson Stylus Color 760, Epson Stylus Color 1150, Epson E-500, Epson E-520, Epson E-600, Epson E-330, Epson E-300, Epson E-340, Epson E-350, Epson E-360, Epson E-700, Epson E-350, Epson E-360, Epson E-700, Epson E-720, Epson C47, Epson C78, Epson C82, Epson C48, Epson C42, Epson C41, Epson C43, Epson C45, Epson C44, Epson C46, Epson C58, Epson C59, Epson C60, Epson C61, Epson C62, Epson C63, Epson C64, Epson C65, Epson C77, Epson C66, Epson C67, Epson C68, Epson C70, Epson C79, Epson C80, Epson C83, Epson C84, Epson C85, Epson C86, Epson C87, Epson C88, Epson C90, Epson C91, Epson C92, Epson C110, Epson C120, Epson K100, Epson K101, Epson K201, Epson K200, Epson K300, Epson K301, Epson B40W, Epson B1100, Epson B42WD, Epson B30, Epson P50, Epson PF-71, Epson S22, Epson S20, Epson D68, Epson D78, Epson D88, Epson D92, Epson D120, Epson EW-052A, Epson EW-M660FT, Epson EW-M571T, Epson M100, Epson M2120, Epson M2128, Epson M2129, Epson M2110, Epson M2118, Epson M2119, Epson M205, Epson M105, Epson M200, Epson R210, Epson R265, Epson R220, Epson R3000, Epson R200, Epson R230, Epson R240, Epson R245, Epson R250, Epson R260, Epson R270, Epson R280, Epson R285, Epson S21, Epson R290, Epson R295, Epson R300, Epson R800, Epson R310, Epson R320, Epson R330, Epson R340, Epson R350, Epson R360, Epson R380, Epson R390, Epson R1800, Epson R1900, Epson R2400, Epson R2880, Epson R2000, Epson T12, Epson T13, Epson T23, Epson T24, Epson T60, Epson T25, Epson T26, Epson T27, Epson T10, Epson T11, Epson T20, Epson T50, Epson T59, Epson T21, Epson T22, Epson T30, Epson T33, Epson T40W, Epson T42WD, Epson T1100, Epson T1110, Epson BX-535WD, Epson BX-300F, Epson BX-620FWD, Epson BX-525WD, Epson BX-600FW, Epson BX-925FWD, Epson BX-305FW+, Epson BX-305FW, Epson BX-935FWD, Epson BX-310FN, Epson BX-320FW, Epson BX-610FW, Epson BX-625FWD, Epson BX-630FW, Epson BX-635FWD, Epson CX-4500, Epson CX-4000, Epson CX-2900, Epson CX-4600, Epson CX-4700, Epson CX-3300, Epson CX-3200, Epson CX-5900, Epson CX-2800, Epson CX-3100, Epson CX-3400, Epson CX-3500, Epson CX-3600, Epson CX-3700, Epson CX-3800, Epson CX-3900, Epson CX-4100, Epson CX-4200, Epson CX-4800, Epson CX-4900, Epson CX-5000, Epson CX-6000, Epson CX-6300, Epson CX-6400, Epson CX-6500, Epson CX-6600, Epson CX-7300, Epson CX-7400, Epson CX-7700, Epson CX-7800, Epson CX-8300, Epson CX-8400, Epson CX-9300F, Epson CX-9400F, Epson ME Office 570, Epson ME Office 600, Epson ME Office 85ND, Epson ME Office 1100, Epson ME Office 82WD, Epson ME Office 700, Epson ME Office 70, Epson ME Office 80, Epson ME Office 510, Epson ME Office 520, Epson ME Office 530, Epson ME Office 560, Epson ME Office 620, Epson ME Office 650, Epson ME Office 900, Epson ME Office 940, Epson ME Office 960 , Epson ME-302, Epson ME-303, Epson ME-300, Epson ME-301, Epson ME-85, Epson ME-340, Epson ME-100, Epson ME-101, Epson ME-320, Epson ME-200, Epson ME-300, Epson ME-32, Epson ME-35, Epson ME-330, Epson ME-10, Epson ME-400, Epson ME-401, Epson ME-33.

Reset máy in Epson bằng WIC Reset Utility với key dùng thử miễn phí

Bước 1: Download và cài đặt WIC Reset
– Download WIC Reset Utility for Windows:
– Download WIC Reset Utility for MAC:
Bước 2: Click vào “Read waste counters ” xem bộ đếm mực thải

Kiểm tra nếu bộ đếm lớn hơn 100%, bạn sẽ cần phải reset lại máy in.
Bước 3: Click vào “Reset waste counters

- Nếu trong quá trình Read Waste Counters hoặc Reset Waste Counters mà phần mềm Wicreset báo lỗi:

If Status Monitor Utility is supported by your OS and it's active then disable it.
Disable other aplications that can use the printer and cancel all printing tasks.
I/O service could not perform operation
- An error occurred when application tried to write/read data info from the printer.
- Restart the device each time you see error before starting another operation.
- If possible try to replace USB cable/make sure that network connection is reliable.
- If Status Monitor Utility is supported by your OS and it's active then disable it.
- Disable other aplications that can use the printer and cancel all printing tasks.
- Lỗi này là do Epson Status Monitor của driver máy in Epson chặn việc đọc bộ đếm để reset mực thải máy in Epson. Để khắc phục lỗi này chúng ta cần tắt Epson Status Monitor hoặc gỡ toàn bộ Driver của máy in Epson đi, sau đó khởi động lại cả máy in và máy tính là xong.

Hướng dẫn tắt Epson Status Monitor

- Thao tác trên máy tính: vào Control Panel -> Printers and Faxes -> Printers -> Devices and Printers -> Chọn đến máy in Epson của bạn. Các bước sau được thực hiện theo các ảnh dưới đây:

- Sau khi tắt Epson Status Monitor đi, chúng ta cần phải khởi động lại cả máy in và máy tính và thực hiện lại các bước: Bước 2: Click vào “Read waste counters ” xem bộ đếm mực thải

Kiểm tra nếu bộ đếm lớn hơn 100%, bạn sẽ cần phải reset lại máy in.
Bước 3: Click vào “Reset waste counters

Bước 4: Nhập key: TRIAL hoặc trial

Khi nào phần mềm hiện chữ : “Please, turn printer OFF now ”, thì bạn tắt máy in đi và khởi động lại. Bây giờ vào kiểm tra lại bộ đếm mực thải xem reset thành công chưa nhé, click vào “Read waste counters ” bạn sẽ thấy, bây giờ là 90%

Nếu bạn nhận được báo lỗi: Invalid key. The input key was not found and does not exist… thì máy in của bạn đã sử dụng KEY này bắt buộc bạn phải mua key mới reset được.

Video hướng dẫn dùng Free Wic Key

Hỗ Trợ Lấy Full Key Wic Giá Rẻ

Mobile/ Zalo: 0915.589.236 - 0965.806.235
Nhóm Zalo: Hỗ Trợ Reset Máy In
Telegram: https://t.me/nguyendangmien
Skype: nguyendangmien
Facebook: https://www.facebook.com/nguyendangmien
Nguồn bài viết được tổng hợp từ các website:
https://thanhhuyen.us
https://resetmayin.vn/key-wicreset-utility-mien-phi.html
https://chiplessprinter.com/reset-epson-waste-ink-pad-counter.html
https://chiplessprinter.com/free-trial-key-for-reset-epson-waste-ink-pad-counters.html
https://chiplessprinter.com/how-to-disable-the-epson-status-monitor-utility.html

さらにブログ記事を見る

Mua bán key phần mềm RESET máy in EPSON – CANON giá rẻ tại Xã Phong Châu

Mua bán key phần mềm RESET máy in EPSON – CANON giá rẻ tại Xã Phong Châu Liên hệ lấy key reset...

Mua bán key phần mềm RESET máy in EPSON – CANON giá rẻ tại Thị trấn Trùng Khánh

Mua bán key phần mềm RESET máy in EPSON – CANON giá rẻ tại Thị trấn Trùng Khánh Liên hệ lấy key...

ETC