Monday , 10 May 2021

Tag Archives: Canon

Sửa Canon iP4600 lỗi 2 đèn

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Canon iP4600 – Máy in nháy 2 đèn mực (ở biểu tượng giọt mực) và đèn giấy luân phiên nhau. – Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn hình LCD sẽ thông báo lỗi: “The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact ... Read More »

Sửa Canon iP3600 lỗi 2 đèn

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Canon iP3600 – Máy in nháy 2 đèn mực (ở biểu tượng giọt mực) và đèn giấy luân phiên nhau. – Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn hình LCD sẽ thông báo lỗi: “The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact ... Read More »

Sửa Canon iP2800 lỗi 2 đèn

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Canon iP2800 – Máy in nháy 2 đèn mực (ở biểu tượng giọt mực) và đèn giấy luân phiên nhau. – Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn hình LCD sẽ thông báo lỗi: “The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact ... Read More »

Sửa Canon iP2700 lỗi 2 đèn

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Canon iP2700 – Máy in nháy 2 đèn mực (ở biểu tượng giọt mực) và đèn giấy luân phiên nhau. – Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn hình LCD sẽ thông báo lỗi: “The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact ... Read More »

Sửa Canon MG5300 lỗi 2 đèn

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Canon MG5300 – Máy in nháy 2 đèn mực (ở biểu tượng giọt mực) và đèn giấy luân phiên nhau. – Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn hình LCD sẽ thông báo lỗi: “The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact ... Read More »

Sửa Canon MG5200 lỗi 2 đèn

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Canon MG5200 – Máy in nháy 2 đèn mực (ở biểu tượng giọt mực) và đèn giấy luân phiên nhau. – Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn hình LCD sẽ thông báo lỗi: “The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact ... Read More »

Sửa Canon MG5100 lỗi 2 đèn

Tình trạng lỗi 2 đèn trên máy in Canon MG5100 – Máy in nháy 2 đèn mực (ở biểu tượng giọt mực) và đèn giấy luân phiên nhau. – Nếu là dòng máy in có màn hình LCD, thì trên màn hình LCD sẽ thông báo lỗi: “The Printer’s Ink Pads at the end of their service life. Please contact ... Read More »

Sửa Máy In Canon MG5100 Lỗi Hộp Mực

Phần Mềm Sửa Canon MG5100 Lỗi Mực – Phần Mềm Sửa Canon MG5100 Lỗi Mực Trên Windows: Download – Phần Mềm Sửa Canon MG5100 Lỗi Mực Trên Mac OS: Download Chức năng phần mềm sửa Canon MG5100 lỗi mực – Kiểm tra lượng mực in và số trang in còn có thể in được của máy in. – Xóa bỏ ... Read More »

Sửa Máy In Canon MG5200 Lỗi Hộp Mực

Phần Mềm Sửa Canon MG5200 Lỗi Mực – Phần Mềm Sửa Canon MG5200 Lỗi Mực Trên Windows: Download – Phần Mềm Sửa Canon MG5200 Lỗi Mực Trên Mac OS: Download Chức năng phần mềm sửa Canon MG5200 lỗi mực – Kiểm tra lượng mực in và số trang in còn có thể in được của máy in. – Xóa bỏ ... Read More »

Sửa Máy In Canon MG5300 Lỗi Hộp Mực

Phần Mềm Sửa Canon MG5300 Lỗi Mực – Phần Mềm Sửa Canon MG5300 Lỗi Mực Trên Windows: Download – Phần Mềm Sửa Canon MG5300 Lỗi Mực Trên Mac OS: Download Chức năng phần mềm sửa Canon MG5300 lỗi mực – Kiểm tra lượng mực in và số trang in còn có thể in được của máy in. – Xóa bỏ ... Read More »

Scroll To Top